Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2006 rok

2006

Złoty medal z wyróżnieniem za projekt "Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym" - 55. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2006. Ponadto projekt Centrum KOMAG otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ Ministra Kolejnictwa Chin. (listopad 2006 r.)

Image Image Image Image

Image Wyróżnienie w XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt. "Urządzenie ZAZ-P do awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej wyposażonej w hamulce pneumatyczne".

Trzy statuetki "Kamertonu Innowacyjności":

  • Statuetka dla Najbardziej Innowacyjnej Firmy w Polsce.
  • Statuetka dla Najbardziej Innowacyjnej Jednostki wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  • Statuetka dla Najbardziej Innowacyjnej Firmy w Regionie KATOWICE.
Image

ImageImage

Statuetka i certyfikat „Kamerton Innowacyjności” za zajęcie I miejsca w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm Regionu KATOWICE. (październik 2006).