Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2007 rok

2007

Image Nagroda II Stopnia w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie pt. "Instalacja zraszania powietrzno-wodnego do zwalczania zapylenia oraz zagrożeń wybuchu metanu". (grudzień 2007 r.)

Statuetka za zajęcie I miejsca w Konkursie Forum Jakości Quality International 2007 w kategorii QI - Usługi w grupie firm zatrudniających ponad 100 pracowników. (listopad 2007 r.) Image

Image Image Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Urządzenie Odpylające UO-1000/***/*** podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007. (listopad 2007 r.)

 


Statuetka "Kamerton Innowacyjności" za zajęcie I miejsca w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm regionu KATOWICE w grupie ośrodków badawczo-rozwojowych. (październik 2007 r.) Image Image

Nagroda za klasyfikator pulsacyjny do przeróbki kruszyw mineralnych oraz wyróżnienie za kolej zębatą z napędem spalinowym PIOMA-VACAT podczas Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2007. (wrzesień 2007 r.)

ImageImage

Brązowy medal za projekt "Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym" na 35. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów. (kwiecień 2007 r.)

Image

Image

Image
Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za uzyskane osiagnięcia zagraniczne w dziedzinie wynalazczości - projekt "Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym". (marzec 2007 r.) Image