Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2009 rok

2009

 

Image
Image
Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009 za "Tłumik wentylatora promieniowego WPWS-160".
Image
Image
Złoty medal na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009 za "Komorę napowietrzającą 800".

 


 

Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii: Rozwiązania techniczne i organizacyjne za opracowanie pt.: "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy".
Image

 


 

Image
Image
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2009 w kategorii "Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej" za "Napęd z silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi PmPg250L".

 Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 za „Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy”.

Image
Image


Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 za „Sekcję obudowy zmechanizowanej do systemu z podsadzką hydrauliczną”.

Image
Image


Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 za „Automatyczny układ sekwencyjnej stabilizacji podwozia maszyny roboczej”.

Image
Image


Brązowe medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 za rozwiązania:

  • „Ładowarka górnicza z urządzeniem do wykonywania obudowy chodnikowej”,
  • "Instalacja do napełniania i opróżniania zbiorników cieczy roboczej”.
ImageImage
Image

 Złote godła QUALITY INTERNATIONAL 2009 w kategoriach:

  1. QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości.
  2. QI SERVICES - usługi najwyższej jakości.
Image
Image
Image

 Dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za otrzymanie złotych medali podczas Światowych Targów Wynalazczości za wynalazki:

  1. Urządzenie do zraszania, zwłaszcza powietrzno-wodnego.
  2. Sposób i instalacja do zraszania powietrzno-wodnego w obszarze górniczego kombajnu urabiającego.
  3. Instalacja ciśnieniowa powietrzno-wodna kombajnu górniczego.
ImageImageImage
Image