Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2012 rok

2012

 


Nagroda II stopnia za opracowanie pt. „SafeAR – system podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości” w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (listopad 2012 r.)

 


 


Nagroda I stopnia za opracowanie pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w górniczych wyrobiskach eksploatacyjnych poprzez wdrożenie systemu PECM z modułem Gather” w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy (listopad 2012 r.)

 


 

Srebrny Medal podczas 61. Międzynarodowych Targów Brussels Innova 2012 za innowacyjne rozwiązanie "Filtr samoczyszczący FS-60" (listopad 2012 r.)

 


 

Złoty Medal z wyróżnieniem podczas VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012 za innowacyjne rozwiązanie "Ciągnik akumulatorowy GAD-1" (październik 2012 r.)

 


 


Brązowy Medal podczas VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012 za innowacyjne rozwiązanie "Filtr samoczyszczący FS-60" (październik 2012 r.)

 


 


Nagroda specjalna przyznana przez Asia Invention Creativity Association z Korei za "Ciągnik akumulatorowy GAD-1" podczas VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012 (październik 2012 r.)

 


 

Druga nagroda w Konkursie INNOSILESIA 2011 za innowacyjne rozwiązanie pt. "Podwieszony Ciągnik akumulatorowy PCA-1" (październik 2012 r.)

 


 Złoty medal podczas VIII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Nowych Technologii New Time w Sewastopolu za rozwiązanie: "Ciągnik akumulatorowy GAD-1" (wrzesień 2012 r.)

 


 

Nagroda specjalna "Kryształowa Piramida Innowacyjności" w XV Jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości (czerwiec 2012 r.)

 


 

Złoty Medal podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich INNOWACJE –TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2012 w kategorii "Nauka dla Gospodarki" za rozwiązanie pt. "Podwieszony Ciągnik Akumulatorowy PCA-1” (maj 2012 r.)

 


 

Złoty Medal podczas 111 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” za innowacyjne rozwiązanie jakim jest  ciągnik  akumulatorowy GAD-1 (maj 2012 r.)

 


 

Złoty medal XV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2012” za rozwiązanie “Podwieszony Ciągnik Akumulatorowy PCA-1” (marzec 2012 r.)

 


 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze uzyskane w 2011 roku

 


 

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za innowacyjne rozwiązanie "Podwieszonego ciągnika akumulatorowego PCA-1"