Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2014 rok

2014


Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2014 w kategorii - produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca za projekt "Ciągnik Akumulatorowy GAD-1"

 


I miejsce w kategorii „Rozwiązania techniczne i technologiczne” 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków pracy, organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB za "Ciągnik Akumulatorowy GAD-1"

 


I miejsce w kategorii „Prace naukowo-badawcze” 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków pracy, organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB za rozwiązanie: „Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej celem precyzyjnej identyfikacji zagrożeń  i istotnej poprawy warunków pracy, poprzez ograniczenie ponadnormatywnego hałasu”


 


Złoty medal z wyróżnieniem podczas 63 Światowych Targów „BRUSSELS INNOVA 2014” za „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02”

 


Srebrny medal za rozwiązanie „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02” podczas 12. Międzynarodowej Wystawy ARCA 2014 w Zagrzebiu

 


Złoty medal przyznany przez Taiwan Prominent Inventor League za rozwiązanie „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02” w ramach 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze

 


II miejsce w konkursie Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2013 za rozwiązanie pt. „Ciągnik akumulatorowy GAD-1”

 


III miejsce w Konkursie „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2013 roku” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich" za rozwiązanie "Ciągnik akumulatorowy GAD-1"

 

Nagroda w Konkursie INNOWACJE 2014 podczas II Międzynarodowego Kongresu INNOVATICA w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Produkt, Nowe Technologie” za rozwiązanie pt. „Iskrobezpieczny System Sterowania Rozproszonego KOGAster”

 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich INNOWACJE – TECHNOLOGIE –MASZYNY POLSKA za „Iskrobezpieczny System Sterowania KOGAster”

 

Srebrny medal za rozwiązanie „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02” podczas 113. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine

 

Złoty medal za rozwiązanie: „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02” podczas XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014.

 

Statuetka w  konkursie "Górniczy Sukces Roku" w kategorii „INNOWACYJNOŚĆ” za opracowanie i zastosowanie w wyrobiskach górniczych rozwiązania pt. „Ciągnik akumulatorowy GAD-1”.