Główna Osiągnięcia Napisali o nas Rzeczpospolita "Innowacje dla gospodarki" - grudzień 2006

Rzeczpospolita "Innowacje dla gospodarki" - grudzień 2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu promocję innowacji technicznych i technologicznych. Jednym z nich jest organizowany corocznie, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Konkurs "Polski Produkt Przyszłości". Jego celem jest promocja nowych, innowacyjnych wyrobów i technologii. (...)

(...) Co warto podkreślić dwa projekty zostały uhonorowane nagrodami specjalnymi. Są to:

  • projekt "Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym" - opracowany przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG z Gliwic,
  • projekt "Zintegrowany system pomiaru obiektów trójwymiarowych ScanBright" opracowany przez SMARTTECH Sp. z o.o. z Łomianek k. Warszawy.

Pobierz cały artykuł.