Główna Osiągnięcia Napisali o nas "Razem trzydzieści pięć lat" - Anatolij G. Mnuhin

"Razem trzydzieści pięć lat" - Anatolij G. Mnuhin

Z okazji 100-lecia Instytutu MakNII (Ukraina) wieloletni partner naukowy Centrum KOMAG, dr inż. Anatolij G. Mnuhin opublikował książkę pt. "Razem trzydzieści pięć lat" (Zapiski pracownika naukowego). Na stronach od 160 do 165 opisuje współpracę z Polską, sporo miejsca poświęcając konferencjom naukowo-technicznym organizowanym przez KOMAG, w których od wielu lat uczestniczy, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. Jest aktywnym członkiem Komitetu Naukowego cyklicznie organizowanych konferencji KOMEKO, poświęconych szeroko pojętym zagadnieniom ochrony środowiska oraz konferencji KOMTECH, dotyczących systemów mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ergonomii, niezawodności i bezpieczeństwa.

Autor publikacji jest doktorem nauk technciznych, członkiem Akademii Nauk Technciznych Ukrainy, członkiem Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy, członkiem Rady Najwyższej Ukrainy, który zajmuje się rozwojem w zakresie wysokich technologii, autorem ponad 300 prac naukowych, wynalazków, odkryć, a obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu MakNII ds. naukowych, zajmującym się problemami dotyczącymi maszyn i urządzeń górniczych oraz bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Zobacz okładkę.