Główna Osiągnięcia Napisali o nas Jastrzębski Węgiel "Film przemawia do wyobraźni" - lipiec 2008 r.

Jastrzębski Węgiel "Film przemawia do wyobraźni" - lipiec 2008 r.

W lipcowym numerze miesięcznika Jastrzębskiej Spółki Węglowej pt. "Jastrzębski Węgiel" ukazał się artykuł p. Agnieszki Barzyckiej w którym zostały przedstawione wyniki współpracy Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy JSW z Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w zakresie filmów i prezentacji szkoleniowych, związanych z bezpieczeństwem pracy w kopalniach.

Na ekranach, zainstalowanych w cechowniach, pracownicy będą mogli obejrzeć nie tylko materiały szkoleniowe, ale również wizualizację wypadków, które miały miejsce w kopalniach. Centrum KOMAG realizuje multimedialne wizualizacje wypadków przy współudziale służb kopalnianych. Działania te mają na celu minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków, wynikających ze stosowania niewłaściwych metod pracy.

Pobierz artykuł.