Główna Osiągnięcia Napisali o nas Trybuna Górnicza "Coraz więcej elektroniki" - październik 2009 r.

Trybuna Górnicza "Coraz więcej elektroniki" - październik 2009 r.

(...) W celu jednoznacznego oznakowania elementów konstrukcyjnych sekcji obudowy zmechanizowanej, a także innych maszyn górniczych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Politechnika Śląska oraz firma ELSTA, opracowały trwały, elektroniczny system ich ewidencji. W kopalni "Zofiówka" zastosowano go w obudowie wyprodukowanej przez firmę Glinik i zamontowanej w uruchomionej w połowie sierpnia tego roku ścianie B1 w pokładzie 406/1, urabianej techniką strugową.

Elektroniczny system ewidencji zapewnia trwałe oznakowanie podstawowych elementów sekcji transponderami RFID (Radio Frequency Identification) typu TRID-01. Są one podstawowym nośnikiem informacji o roku produkcji, terminie i zakresie ostatniego remontu, intensywności eksploatacji oraz warunków, w jakich pracowała obudowa. (...)


Przeczytaj cały artykuł.