Główna Osiągnięcia Patenty

Patenty

Innowacyjność projektowanych przez specjalistów Instytutu rozwiązań, jest potwierdzana uzyskiwanymi corocznie prawami wyłącznymi (patentami na wynalazki i prawami ochronnymi na wzory użytkowe).