Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2001 roku

Rok 2001

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku
lub
wzoru użytkowego

1.

181 146

2001-01-08

Zbiornik urobku

2.

181 203

2001-01-08

Urządzenie do przewietrzania podziemnego wyrobiska korytarzowego zagrożonego dopływem metanu

3.

182 050

2001-04-03

Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających przed wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

4.

182 185

2001-06-06

Sposób i kombajn urabiająco-kotwiący do drążenia górniczych wyrobisk chodnikowych

5.

182 208

2001-06-06

Kombajnowa kruszarka kęsów

6.

182 221

2001-06-06

Spągnica górniczej zmechanizowanej obudowy ścianowej

7.

182 222

2001-05-14

Urządzenie napinające taśmę przenośnika

8.

183 047

2001-10-01

Sposób i urządzenie do zabezpieczenia wentylatora przed wybuchem metanu

9.

183 074

2001-10-01

Mechanizm nawrotu i zmiany kierunku ruchu prowadnika liny w samoczynnym układaku liny na bębnie linowym kołowrotu

10.

183 504

2001-11-06

Przenośnik kubełkowy odwadniający

11.

Ru 58 727

2001-02-10

Łącznik lemniskatowy

12.

Ru 58 893

2001-05-17

Wyrzutnik ogniwowego łańcucha z gniazdowego koła napędu przenośnika zgrzebłowego

13.

Ru 58 903

2001-05-14

Wyrzutnik ogniwowego łańcucha z gniazdowego koła napędu przenośnika zgrzebłowego

14.

Ru 59 177

2001-11-09

Urządzenie do wkręcania kotwi w górotwór