Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2002 roku

Rok 2002

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku
lub
wzoru użytkowego

1.

183 516

2002-01-09

Urządzenie do badania własności dynamicznych wiertarki obrotowo-udarowej

2.

183 517

2002-01-09

Kotwiarka

3.

183 822

2002-02-08

Układ hydrauliczny automatycznego sterowania do założonej podporności wstępnej stojaka hydraulicznego zmechanizowanej obudowy górniczej

4.

183 833

2002-02-08

Urządzenie do niszczenia piany

5.

183 943

2002-03-07

Urządzenie pulsacyjne osadzarki

6.

184 047

2002-03-07

Blok automatycznego sterowania hydraulicznego

7.

184 087

2002-03-04

Kolektor wylotowy spalin

8.

184 560

2002-06-04

Odkładnia wysypu bocznego przenośnika zgrzebłowego

9.

184 572

2002-06-10

Segmentowe cięgno szybkozłączne

10.

184 533

2002-06-10

Układ zasilania kombajnu górniczego z dwoma silnikami zabudowanymi w każdym ramieniu

11.

185 255

2002-10-30

Klinowa rynna dołączna przenośnika zgrzebłowego

12.

185 527

2002-12-02

Układ hydrauliczny napędu i sterowania kołowrotu oraz układaka liny na bębnie linowym tego kołowrotu

13.

Ru 59 259

2002-03-11

Zawór rozdzielający progowy

14.

Ru 59 486

2002-08-12

Prowadnik kabli i przewodów kombajnu górniczego

15.

Ru 59754

2002-12-03

Rynnociąg przenośnika zgrzebłowego