Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2004 roku

Rok 2004

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku
lub
wzoru użytkowego

1.

187 853

2004-02-25

Wielkośrednicowy sworzeń połączeń przegubowych

2.

188 074

2004-04-26

Urządzenie do uławiania piany

3.

188 296

2004-05-24

Prowadnica układaka przewodów maszyny urabiającej znajdującej się na nachyleniu

4.

188 714

2004-08-24

Sposób odpylania czynnika gazowego i urządzenie do odpylania czynnika gazowego

5.

188 750

2004-08-12

Układ do przygotowania nadawy węgla o ziarnistości od 3mm do 0,5mm dla osadzarki

6.

188 707

2004-08-26

Ramię górniczego kombajnu ścianowego

7.

188 983

2004-09-23

Zespół jazdy i hamowania wózka hamulcowego kolei spągowej

8.

188 982

2004-09-23

Wózek hamulcowy kolei szynowej

9.

189 183

2004-11-10

Przekładnia napędu posuwu górniczego kombajnu ścianowego

10.

189 505

2004-11-26

Urządzenie rozdrabniająco-mieszające

11.

189 506

2004-12-13

Zawór dławiący o regulowanej przepustowości

12.

189 504

2004-12-21

Stacja przejazdowo-rozładowcza

13.

188 993

2004-12-21

Stacja przesypowa

14.

Ru 60 850

2004-04-22

Uchwyt pomocniczy, zwłaszcza górniczej platformy transportowej

15.

Ru 61 062

2004-06-24

Górnicza platforma transportowa

16.

Ru 61 063

2004-06-24

Platforma transportowa

17.

Ru 61 091

2004-06-24

Kołowa platforma transportowa