Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2005 roku

Rok 2005

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku
lub
wzoru użytkowego

1.

189 861

2005-02-18

Przekładnia napędowa z zabezpieczeniem przeciążeniowym

2.

190 191

2005-04-26

Mechaniczny, łańcuchowy układak liny na bęben kołowrotu

3.

190 472

2005-06-21

Sposób i urządzenie do rozdzielania mieszaniny ziarn minerałów w ośrodku wodnym

4.

190 806

2005-06-23

Hydrauliczny układ sterowania regulowaną podpornością roboczą zmechanizowanej obudowy górniczej

5.

190 820

2005-07-19

Zmechanizowana tama podsadzkowa

6.

191 135

2005-09-19

Obudowa skrzyżowania górniczego wyrobiska ścianowego z chodnikiem przyścianowym

7.

191 201

2005-09-26

Urządzenie do kontroli zsuwu podpór hydraulicznych obudów górniczych

8.

Ru 61 787

2005-06-15

Stropnica zasadnicza zmechanizowanej obudowy górniczej