Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2006 roku

Rok 2006

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku

1.

191 684

2006-01-23

Zestaw zmechanizowanej obudowy górniczej

2.

191 683

2006-01-23

Układ sterowania ciśnieniem cylindrów manewrowych pneumatyczno-obciążnikowego hamulca maszyny wyciągowej

3.

191 895

2006-02-14

Szynowy wóz transportowy

4.

191 945

2006-02-20

Układ posobny rozruchu wielonapędowego przenośnika zgrzebłowego

5.

192 173

2006-02-24

Układ napędowy ciśnieniowy do zwierania i rozwierania styków łącznika elektrycznego

6.

192 875

2006-05-19

Mechanizm korekcji zestawu obudowy ścianowej

7.

193 004

2006-05-24

Mieszadło o pionowej osi obrotu wirnika

8.

192 877

2006-05-25

Układ automatycznej regulacji wydajności wentylatora głównego kopalni

9.

193 588

2006-08-18

Mieszadło, zwłaszcza do urządzeń wywołujących ruch cieczy

10.

193 451

2006-08-22

Hydrauliczna stacja napinająca taśmy przenośnika

11.

193 581

2006-09-20

Obudowa górnicza

12.

193 925

2006-10-26

Zmechanizowana obudowa górnicza

13.

193 924

2006-11-08

Skrajny zestaw zmechanizowanej obudowy górniczej

14.

194 145

2006-11-17

Sposób przewietrzania drążonych ślepych chodnikowych wyrobisk górniczych

15.

194 104

2006-11-17

Sposób wykonywania góniczego pasa oporowego

16.

194 412

2006-12-22

Krocząca obudowa chodnikowa