Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2007 roku

Rok 2007

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku
lub
wzoru użytkowego

1.

195 019

2007-01-22

Reduktor wielobiegowy

2.

195 024

2007-01-12

Urządzenie do lokowania kamienia w wyrobiskach górniczych

3.

Ru 63 505

2007-05-15

Silnik elektryczny zintegrowany z przekształtnikiem energoelektronicznym w wykonaniu przeciwwybuchowym

4.

196 190

2007-06-18

Obudowa wyrobisk małogabarytowych, zwłaszcza ratowniczych

5.

196 571

2007-07-25

Skrajna sekcja ścianowej obudowy górniczej

6.

197 064

2007-08-09

Silnik elektryczny

7.

197 710

2007-10-24

Odociosowy prowadnik kombajnu

8.

197 709

2007-10-24

Urządzenie do mocowania przewodów zasilających do kombajnu górniczego

9.

198 133

2007-11-13

Urządzenie do transportu urobku