Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2008 roku

Rok 2008

L.p.

Nr prawa wyłącznego lub zgłoszenia

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku

1.

198 753

2008-01-18

Rozdzielacz wykonawczy sterowany elektrohydraulicznie

2.

198 901

2008-01-29

Dwustopniowy sposób odpylania czynnika gazowego i urządzenie do dwustopniowego odpylania czynnika gazowego

3.

199 021

2008-02-22

Zawór upustowy

4.

199 723

2008-03-17

Hydrauliczny młot udarowy

5.

199 723

2008-03-17

Urządzenie kruszące, współpracujące ze ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym

6.

199 724

2008-03-17

Urządzenie kruszące, współpracujące ze ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym i kombajnem ścianowym

7.

199 722

2008-03-17

Przesiewacz bębnowy walcowy

8.

199 535

2008-04-10

Kombajn chodnikowy

9.

199 539

2008-04-18

Układ elektrohydraulicznego sterowania sekcjami obudowy górniczej

10.

199 538

2008-04-18

Urządzenie kruszące z przesuwanym modułem

11.

199 638

2008-04-25

Pakiet upodatniający

12.

199 921

2008-05-20

Instalacja ciśnieniowa powietrzno-wodna kombajnu górniczego

13.

200 086

2008-05-27

Zespół napędowy ze ślizgiem, zwłaszcza kombajnu górniczego

14.

200 290

2008-06-24

Zespół do awaryjnego hamowania zestawu transportowego

15.

200 219

2008-06-27

Układ do kontroli zapasu liny na bębnie nawojowym

16.

200 218

2008-06-26

Sterowany zawór zwrotny

17.

200 440

2008-07-17

Kombajnowy pomost montażowy

18.

200 441

2008-07-17

Nadążny zespół napędowy spągowej kolei zębatej

19.

200 442

2008-07-17

Wóz hamulcowy spągowej kolei zębatej

20.

200 801

2008-08-26

Wysięgnik manipulatora

21.

P 362 813

2008-09-23

Napęd kolei spągowej

22.

P 365 653

2008-09-23

Zespół podchwytów kolei spągowej

23.

P 369 153

2008-09-23

Układ do automatycznego zraszania przesypów oraz innych układów podających i transportujących materiały sypkie

24.

P 359 689

2008-12-15

Urządzenie do kontroli stateczności załadowanych platform lub wozów

25.

P 360 955

2008-12-15

Wóz kontenerowy

26.

P 374 448

2008-12-15

Układ regulacji prędkości silników indukcyjnych, w wykonaniu przeciwwybuchowym, zwłaszcza do kombajnów węglowych

27.

P 368 174

2008-12-17

Pokład posiewacza drgającego

28.

P 368 428

2008-12-17

Pomost montażowy

29.

P 360 066

2008-12-30

Urządzenie do załadunku