Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2009 roku

Rok 2009

L.p.

Nr prawa wyłącznego lub zgłoszenia

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku

1.

204 226
2009-07-22
Rozdzielacz elektrohydrauliczny zespolony
2.
204 375
2009-08-12
Ramię górniczego kombajnu ścianowego
3.
204 674
2009-09-02
Wózek napędowy lokomotywy szynowej
4.
P 361 377
2009-12-23
Hydrauliczna wiertarka obrotowo-udarowa