Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2010 roku

Rok 2010

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji
o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku

1.

206 179

09-03-2010

Układ do wyzwolenia obciążnikowego źródła siły hamującej pneumatycznego napędu hamulca maszyny wyciągowej

2.

206 632

26-04-2010

Ekran akustyczny i kaseta dźwiękochłonna

3.

206 651

28-04-2010

Układ dodatkowej drogi spływu w obwodzie sterowania hamulców maszyny wyciągowej

4.

206 873

26-05-2010

Wózek napędowy lokomotywy szynowej

5.

206 967

18-06-2010

Urządzenie do kontroli ciągłości jezdni szynowych

6.

207 208

13-07-2010

Sposób i reaktor do odsiarczania spalin

7.

207 428

04-08-2010

Przerywacz płomienia lokomotywy spalinowej

8.

207 686

21-09-2010

Przenośnik zgrzebłowy ścianowy z kruszarką w rejonie wysypu

9.

P379 331

25-10-2010

Urządzenie do napinania łańcucha przenośnika zgrzebłowego