Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2011 roku

Rok 2011

L.p.

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji
o udzieleniu prawa wyłącznego

Tytuł wynalazku

1.

208 678 10-01-2011 System tłumienia wentylatora

2.

208 818 25-01-2011 System przeniesienia napędu górniczej kolei spągowej

3.

209 051 23-02-2011 Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych

4.

209 289 23-03-2011 Układ do przetaczania niebezpiecznych mediów

5.

209 907
23-05-2011 Urządzenie do transportu maszyn i urządzeń w podziemiach kopalń

6.

209 975
07-06-2011 Urządzenie do kompensacji zużycia klocka hamulcowego lokomotywy torowej

7.

P382 159 4321 22-06-2011 Rozdzielacz hydrauliczny hybrydowy
8. P381 494 4310 08-09-2011 Organ urabiający kombajnu górniczego wyposażony w instalację zraszającą
9. P382 169 4303
23-09-2011
Układ sterowania cylindra manewrowego w sprężynowych napędach odwodzonych mechanicznie
10. P382 440 4311 20-10-2011
Wirówka wibracyjna do odwadniania mieszaniny ziaren
11. P383 485 4339
05-12-2011
Układ awaryjnego hamowania lokomotywy szynowej

 

Prawa ochronne na wzory użytkowe:

L.p.

Nr prawa ochronnego

Data wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego

Tytuł

1.

W119 489 4267
20-07-2011 Platforma transportowa