Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2012 roku

Rok 2012

L.p.

Tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

1. Osłona operatora maszyny poruszającej się na własnym podwoziu
212 244
23-03-2012
2. Dysza dwuczynnikowa zraszająca
212 229
26-03-2012
3. Kabina operatora maszyny poruszającej się na własnym podwoziu
212 369
05-04-2012
4. Sekcja obudowy zmechanizowanej do systemu z podsadzką hydrauliczną
212 537
14-05-2012
5. Sekcja obudowy zmechanizowanej 212 536 15-05-2012
6. Sterownik układów hudraulicznych 212 781 11-06-2012
7. Urządzenie do zraszania, zwłaszcza powietrzno-wodnego 213 239 14-08-2012
8. Sekcja obudowy zmechanizowanej do systemu z podsadzką hydrauliczną 213 335 21-08-2012
9. Sposób i instalacja do zraszania powietrzno-wodnego z wielostopniowym wytwarzaniem mieszaniny czynników
213 334 21-08-2012
10. Dwuczynnikowa dysza zraszająca z regulowaną objętością komory mieszania 213 447 06-09-2012
11. Układ do utrzymywania stałej gęstości cieczy roboczej we wzbogacalniku typu DISA 213 506 18-09-2012
12. System nadążnej regulacji mocy napędów przenośnika zgrzebłowego 213 833 22-11-2012
13. Metoda kontrolowanego uszkadzania rdzenia kręgowego u zwierząt laboratoryjnych 213 861 26-11-2012
14. System zraszania kombajnu węglowego Ru 66115 22-02-2012
15. Obudowa ciągła wzmocniona Ru 66029 09-01-2012
16. Urządzenie do zmiękczania wody przed filtracją W 119 614 19-12-2012