Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2013 roku

Rok 2013

L.p.

Tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego

Nr prawa wyłącznego

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego

1. Dwuczynnikowa dysza zraszająca 214 646 04-02-2013
2. Urządzenie do zdejmowania łożysk 214 812 14-02-2013
3. Urządzenie rozjazdowe 214 946 05-03-2013
4. Rozjazd kolejki szynowej 214 948 05-03-2013
5. Instalacja zraszająca do kombajnów górniczych 215 177 03-04-2013
6. Zawór logiczny czterodrogowy 215 176 11-04-2013
7. Górniczy ciągnik zębatkowy z funkcją jazdy lokomotywowej 215 089 15-04-2013
8. Górniczy wielonapędowy  ciągnik zębatkowy do pracy na nachyleniach 215 138 15-04-2013
9. Automatyczny układ sekwencyjnej stabilizacji podwozia maszyny roboczej 215 270 13-05-2013
10. Podwozie gąsienicowe maszyny górniczej 215 402 17-05-2013
11. Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy 215 380 21-05-2013
12. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego 215 396 22-05-2013
13. Układ do regulacji pulsacyjnego przepływu powietrza w osadzarkach wodnych 215 831 05-06-2013
14. Zawór trójfunkcyjny stojaka górniczego 215 507 06-06-2013
15. Ładowarka górnicza z urządzeniem do  wykonywania obudowy chodnikowej 215 750 07-06-2013
16. Górnicza lokomotywa szynowa 214 357 19-06-2013
17. Instalacja do napełniania i opróżniania zbiorników cieczy roboczej P 385 217 19-06-2013
18. Kompleksowy środek do flotacji węgla 215 977 24-06-2013
19. Filtr cieczy z automatycznym czyszczeniem wkładów filtracyjnych 215 674 24-06-2013
20. Mechanizm skracania cięgła 216 296 05-08-2013
21. Górnicza kolejka podwieszana 215 824 07-08-2013
22. Urządzenie do poboru mechanicznego próbek materiałów sypkich 216 263 19-08-2013
23. Belka transportowa dla jednoszynowej trasy podwieszanej 216 289 14-08-2013
24. Mechanizm kompensacji zużycia klocka hamulcowego 216 273 22-08-2013
25. Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych P 388 343 04-09-2013
26. Odrzutnik obudowy łożyskowej P 387 123 09-09-2013
27. Urządzenie wiercąco-ładujące P 393 266 06-09-2013
28. Stanowisko do badań skuteczności wytrącania pyłu przez strumień wodny lub wodno-powietrzny wytwarzany przez dyszę zraszająca lub zestawy dysz zraszających P 395 955 12-09-2013
29. Zespół zaworów zwrotnych P 392 267 24-09-2013
30. Rozrusznik hydrauliczny P 390 889 24-09-2013
31. Złącze rurociągu ciśnieniowego P 396 184 26-09-2013
32. Stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną P 396 061 11-10-2013
33. Urządzenie do zraszania, zwłaszcza powietrzno-wodnego P 390 164 14-10-2013
34. Hermetyczne urządzenie do dozowania oleju P 391 949 16-10-2013
35. Instalacja zraszająca do kombajnów górniczych z układem automatycznego wyboru rodzaju zraszania P 387 838 18-10-2013
36. Instalacja zraszająca powietrzno-wodna P 388 344 22-10-2013
37. Zespół zaworów P 397 057 24-10-2013
38. Głowica urabiająca urządzenia do głębienia szybów P 388 017 06-11-2013
39. Wózek hamujący dla jednoszynowej trasy podwieszanej P 392 951 13-11-2013
40. Rozjazd szynowej kolejki P 385 893 21-11-2013
41. Urządzenie do zraszania, zwłaszcza powietrzno-wodnego P 389 883 21-11-2013
42. Sektorowy rozdzielacz czynnika/czynników zraszania do instalacji zraszających maszyn górniczych P 393 445 20-12-2013