Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2015 roku

2015

Lp.

Tytuł wynalazku

Nr patentu/
nr zgłosz. do UP/

Data zgł.

1.

Sposób neutralizacji pyłów osiadłych i instalacja do neutralizacji pyłów osiadłych

P. 410860

13.01.2015

2.

Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy

P.413 450

06.08.2015

3.

Kruszarka kratowa, zwłaszcza dla kopalń miedzi

P.412 415

21.05.2015

4.

Zawór trójfunkcyjny indywidualnego stojaka hydraulicznego

P.412 270

08.05.2015

5.

Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym, szczególnie dla kolejki podwieszonej

P.411 055

26.01.2015

6.

Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu

P.411 227

10.02.2015

7.

Układ kontroli napięcia cięgna przenośnika kubełkowego

P.411 228

10.02.2015

8.

Segment zabudowy

P.411 697

23.03.2015

9.

Kompleks szybowy

P.411 710

23.03.2015

10.

Stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną odporny na działanie obciążenia dynamicznego

P.411 781

27.03.2015

11.

Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń

P.411 819

30.03.2015

12.

Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej

P.412 046

16.04.2015

13.

Sposób wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowego obiektu przemysłowego

P.412 111

23.04.2015

14.

Filtr do cieczy zwrotnie płukany

P.412 628

08.06.2015

15.

System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności, sterowany wielkością występującego stężenia metanu

P.412 806

22.06.2015

16.

Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej przeróbki odpadów

P.413 152

16.07.2015

17.

Krata samooczyszczająca z autonomicznym napędem hydraulicznym zwłaszcza dla rurowych turbin wodnych

P.414 623

30.10.2015

18.

Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno-postojowego zatrzymania pojazdu

P.414 990

27.11.2015

19.

Ekran izolujący do indywidualnej ochrony obiektów budowlanych zwłaszcza przed hałasem

P.415 056

01.12.2015

20

Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z automatycznym trybem pracy manewrowej

P.415 121

04.12.2015

21

Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia medium roboczego w układzie hydraulicznym

P.415 327

15.12.2015