Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2016 roku

Rok 2016

Zestawienie zgłoszonych wynalazków:

Lp.

Tytuł

P

Data zgł.

1

Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt z tworzywa sztucznego

P.416 487

14.03.2016

2

Zawór zwrotny sterowany cylindrem

P.416 793

11.04.2016

3

Pneumatyczny układ sterowania kołowrotem

P.417 414

03.06.2016

4

Zespół do zdalnego sterowania hydraulicznym zgniataczem kęsów

P.416 966

25.04.2016

5

Układ sterujący systemem kontroli zapylenia
w wyrobiskach górniczych

P.417 098

09.05.2016

6

Autonomiczny system monitoringu parametrów bezpiecznej pracy baterii akumulatorów ołowiowych lokomotywy górniczej

P.416 424

08.03.2016

7

Sposób i urządzenie do odpylania czynnika gazowego

P.416 413

07.03.2016

8

System regulacji wydajności wentylatorów lutniowych w wykonaniu przeciwwybuchowym

P.416 065

08.02.2016

9

Lekka i mobilna przegroda akustyczna

P.416 004

02.02.2016

10

Instalacja do zwiększania bezpieczeństwa strefy urabiania organu urabiającego kombajnu górniczego

P.415 979

01.02.2016

11

System elektrycznego układu napędowego samojezdnego wozu odstawczego

P.415 739

08.01.2016

12

Instalacja neutralizująca uciążliwości zapachowe, zwłaszcza występujące
w atmosferze kopalnianej

P.417 546

13.06.2016

13

Automatycznie sterowany zespół sprężarki

P.417 884

08.07.2016

14

Urządzenie do pomiaru potencjału geotermicznego gruntu lub górotworu

P.418 742

19.09.2016

15

Elektrofiltr do odpylania spalin, zwłaszcza
z przewodów kominowych domowych palenisk

P.419 137

17.10.2016

16

Samojezdny wóz odstawczy trójczłonowy
i sposób wykonywania skrętu wozu trójczłonowego, szczególnie dla podziemnych wyrobisk kopalń miedzi

P.419 474

16.11.2016

 

Zgłoszenia wzorów użytkowych:

Lp.

Tytuł

W

Data zgł.

1

Zakrętarka z mimośrodową przekładnią cykloidalną

W.125 220

13.06.2016

2

Zawór hamujący

W.125276

27.06.2016

3

Ekologiczny napęd wirnika wentylatora w szczególności do okapów kuchennych okapów kuchennych okapów kuchennych

W.125608

26.09.2016

4

Modułowy zawór zwrotny

W.125617

26.09.2016

 

Patenty na wynalazki:

Lp.

Tytuł

P/PL
nr zgłosz./nr patentu

Data decyzji
o udzieleniu patentu

1

Czujnik minimalnego przepływu cieczy

P.402 474

PL.223 561

13.01.2016

2

Szalunek, szczególnie do emulgatu popiołowo-wodnego

P.404 332

PL.223 584

13.01.2016

3

Urządzenie do drążenia tunelu

P.404 405

PL.223 572

12.01.2016

4

Chodnikowa zraszająca zapora przeciwpyłowa

P.402 466

PL.223 913

02.03.2016

5

Urządzenie chroniące elementy optyczne przed zanieczyszczeniem

P.399 330

PL.223 542

19.01.2016

6

Samoczyszcząca dwuczynnikowa dysza zraszająca

P.407 720

PL.223 893

09.03.2016

7

Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim

P.409 481

PL.224 347

10.05.2016

8

Układ sterowania i zasilania ciągnika manewrowego w wykonaniu przeciwwybuchowym

P.393 903

PL.224 287

05.05.2016

9

Sposób wytwarzania koksu

P.401 441

PL.224 215

11.05.2016

10

Zamykające i otwierające urządzenie sterujące przepływem

P.409 636

PL.224 348

11.05.2016

11

Pilot do zdalnego sterowania górniczą maszyną urabiającą

P.400 834

PL.223 534

11.01.2016

12

Urządzenie wiercące z napędem hydraulicznym

P.406 338

PL.224 812

14.07.2016

13

Urządzenie dozujące, zwłaszcza do urobku ze zbiornika retencyjnego podziemiach kopalń

P.404 393

PL.224 869

25.07.2016

14

Mechaniczny sterownik przepływu cieczy lub gazu

P.403 965

PL.224 785

25.07.2016

15

Sposób oraz instalacja zraszania powietrzno-wodnego w wyrobisku ścianowym

P.402 962

PL.224 886

04.08.2016

16

Zespół posadowienia agregatu spalinowo-hydraulicznego górniczej lokomotywy zębatkowej

P. 408 586

PL.225 137

15.09.2016

17

Zsyp z lejem o izolowanej przestrzeni

P. 407 721

PL.225 274

05.10.2016

18

Sposób wyznaczania parametrów pojedynczych wyładowań elektrostatycznych poprzez pomiar akustycznej fali ciśnieniowej

P. 404 474

PL.225 311

11.10.2016

19

Hamulec z luzownikiem do awaryjnego odblokowywania płytkowych hamulców sprężynowych

P.404 968

17.11.2016

20

Hamulec płytkowy z zabezpieczeniem przed odhamowaniem przy nadmiernie zużytych tarczach ściernych

P.404 967

17.11.2016

21

Urządzenie dozujące

P.406 923

25.11.2016

22

Stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną odporny na działanie obciążenia dynamicznego

P.411 781

12.12.2016

23

Instalacja pompowa w układzie hydrotransportu urobku, szczególnie przy drążeniu szybu górniczego

P.409 263

12.12.2016

24

Zawór trójfunkcyjny indywidualnego stojaka hydraulicznego

P.412270

21.12.2016