Główna Osiągnięcia Patenty Wykaz praw wyłącznych w 2017 roku

Rok 2017

Zestawienie zgłoszonych wynalazków:

Lp.

Tytuł

P
/nr zgłosz./

Data zgłosz.

1

6

3

4

1

Elektropneumatyczny układ sterowania filtra samoczyszczącego

P.420 140

11.01.2017

2

Automatyczny zawór odpowietrzający z blokadą mechaniczną

P.421 730

29.05.2017

3

Urządzenie do schładzania spalin z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym

P.422 029

26.06.2017

4

Odbierak prądu do dołowych lokomotyw elektrycznych

P.422 173

10.07.2017

5

Układ do monitoringu energii w urządzeniach i maszynach zasilanych z baterii akumulatorowych grupy litowej

P.422 410

31.07.2017

6

Urządzenie do kompensacji wydłużenia taśmy przenośnika cięgnowego, szczególnie do transportu materiałów sypkich

P.423 074

05.10.2017

7

Sposób ustawienia przenośnika w tunelu ratowniczym drążonym hydraulicznie, szczególnie w podziemiach kopalń

P.423 233

23.10.2017

8

Podest serwisowy sekcji obudowy zmechanizowanej

P.423 368

06.11.2017

9

Przenośnik taśmowy formujący pryzmy po łuku

P.423 489

17.11.2017

10

Urządzenie wytwarzające mgłę wodną

P.423 517

20.11.2017

11

Przenośnik taśmowy do transportu nosiwa na nachyleniach większych niż graniczny kąt samostaczania

P.423 700

04.12.2017

Zgłoszenia wzorów użytkowych:

Lp.

Tytuł

W

Data zgłosz.

1

6

3

4

1

Oponowy wóz samozaładowczy

W.126 400

13.06.2017

2

Elektryczny podnośnik samochodowy

W. 126 494

24.07.2017

Patenty na wynalazki:

Lp.

Tytuł

P/PL
nr zgłosz./nr patentu

Data decyzji
o udzieleniu patentu

1

6

3

4

1

Przesyp

P.406 952

PL.226 347

16.01.2017

2

Urządzenie do czyszczenia trasy kolejki podwieszonej

P.410 197

PL.226 360

20.01.2017

3

Sposób diagnostyki górniczego kombajnu ścianowego

P.405 276

PL.226 981

06.02.2017

4

Sposób transportu urobku szczególnie przy drążeniu szybu górniczego

P.407 905

PL.227 003

05.05.2017

5

Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy

P.413 450

PL.227 087

23.05.2017

6

Głowica zaciskowa z hydraulicznym systemem zacisku szczęk

P.409 224

PL.227 114

24.05.2017

7

Mobilne urządzenie do neutralizacji pyłów osiadłych, zwłaszcza do górniczych stref zabezpieczających

P.410 860

06.07.2017

8

Dysza gazowa z tłumikiem hałasu

P.406 953

10.10.2017

9

Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu

P.411 227

11.10.2017

10

Segment zabudowy

P.411 697

03.11.2017

11

Kompleks szybowy

P.411 710

03.11.2017

12

Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń

P.411 819

13.11.2017

13

Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt z tworzywa sztucznego

P.416 487

16.11.2017

14

System elektrycznego układu napędowego samojezdnego wozu odstawczego

P.415 739

20.11.2017

15

Zawór zwrotny sterowany cylindrem

P.416 793

24.11.2017

16

System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności

P.412 806

24.11.2017

17

Kruszarka kratowa zwłaszcza dla kopalń miedzi

P.412415

12.12.2017

18

Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej

P.412046

21.12.2017

Prawa ochronne na wzory użytkowe:

Lp.

Tytuł

W/Ru
nr zgłosz./ nr prawa ochr.

Data decyzji
o udzieleniu prawa

1

6

3

4

1

Zespół pompowo-zaworowy

W.124 128

Ru.69281

17.03.2017

 

2

Wirnik maszyny flotacyjnej

W.123 789

Ru.69503

22.06.2017r

 

3

Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania

W.123 065

 

04.10.2017

 

4

Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem miedzianym

W.124 047

 

07.11.2017