Stan załogi na dzień 01.05.2020 r.

pracowników na stanowiskach naukowych

pracowników na stanowiskach badawczo-technicznych

pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Wynik konkursu na stanowisko naukowe adiunkta

Wynik konkursu na stanowisko naukowe adiunkta w ITG KOMAG


W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 20.02.2020 r. - na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Systemów Mechanicznych ITG KOMAG, w dyscyplinie: Automatyka,elektronika i elektrotechnika - wyłoniony został dr inż Marcin Skóra.

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

dr hab. inż. Stanisław Trenczek