Główna Zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu ZP-141/2017

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-141/2017

Nr i data postępowania

ZP - 141 /2017 z dnia 21.07.2017 r.

Tryb realizacji zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby

Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego

miejscu aparatury badawczo-pomiarowej w postaci:

 

CZĘŚĆ 1

Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 2

Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 3

Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 4

Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Postępowanie ogłoszono

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod nr 2017/S 142 – 293160

Wysłano dnia 24.07.2017 r.

Opublikowano dnia 27.07.2017 r.

Zmiana pod nr 2017/S 157-326185

Wysłano dnia 17.08.2017 r.

Opublikowano dnia 18.08.2017 r.

Treść ogłoszenia

Pobierz plik [PDF]

Pobierz plik ze zmianami [PDF]

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Pobierz plik SIWZ [PDF]

Pobierz załącznik do SIWZ [DOCX]

Pytania/odpowiedzi dotyczące postępowania

Pobierz plik [PDF]

Wprowadzone zmiany do SIWZ

Pobierz plik [PDF]

Pobierz załącznik [DOCX]

Możliwość składania ofert częściowych

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Możliwość składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji (okres)

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

Część 1 – do   6 tygodni od dnia podpisania umowy

Część 2 – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Część 3 – do   6 tygodni od dnia podpisania umowy

Część 4 – do   6 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Opisane w SIWZ.

Wadium

CZĘŚĆ 1 -   28 000,00 zł

CZĘŚĆ 2 -   25 000,00 zł

CZĘŚĆ 3 -     3 700,00 zł

CZĘŚĆ 4 -     1 200,00 zł

Kryteria oceny oferty i ich wagi

Najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert

ZMIANA TERMINU

Siedziba Zamawiającego, pokój nr 303, 01.09.2017r. godz.10:00

Termin i miejsce otwierania ofert

ZMIANA TERMINU

Siedziba Zamawiającego, pokój nr 305, godz.10:30 01.09.2017r.

Termin związania ofertą

60 dni liczonych od dnia otwarcia kopert z ofertami.

Informacja o zawarciu umowy ramowej

Nie dotyczy

Dynamiczny system zakupów

Nie dotyczy

Zastosowanie aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

Osoby kontaktowe

fax.: 32 231 08 43

- mgr Jerzy Salamon e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- mgr Sybilla Kołoczek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.