Główna Zamówienia publiczne Informacje z otwarcia ofert ZP-141/2017 w dniu 01.09.2017 r. godzina 10:30

Informacje z otwarcia ofert ZP-141/2017 w dniu 01.09.2017 r. godzina 10:30

Nr i data postępowania

ZP-141/2017 z dnia 21.07.2017 r.

Tryb realizacji zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby

Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego

miejscu aparatury badawczo-pomiarowej w postaci:

 

CZĘŚĆ 1

Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do wprowadzania rozpuszczalników organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 2

Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem olfaktometrycznym, przystawką do desorpcji termicznej oraz wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 3

Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 4

Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Postępowanie ogłoszono

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod nr 2017/S 142 – 293160

Wysłano dnia 24.07.2017 r.

Opublikowano dnia 27.07.2017 r.

Zmiana pod nr 2017/S 157-326185

Wysłano dnia 17.08.2017 r.

Opublikowano dnia 18.08.2017

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(netto)

Część 1 – 955 434,00 zł

Część 2 – 851 542,00 zł

Część 3 – 125 570,00 zł

Część 4 – 42 110,00 zł

Firmy składające oferty wraz z informacjami wynikającymi z art. 92 ust. 1 ustawy PZP

Druk ZP – 12 pobierz plik