Główna Zamówienia publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-141/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-141/2017

nr i data postępowania

ZP-141/2017 z dnia 21.07.2017 r.

przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest dostawa do siedziby

Zamawiającego i instalacja we wskazanym przez niego

miejscu aparatury badawczo-pomiarowej w postaci:

 

CZĘŚĆ 1

Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS z opcją do

wprowadzania rozpuszczalników organicznych oraz wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 2

Układ chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS, portem

olfaktometrycznym, przystawką do desorpcji termicznej oraz wyposażeniem

dodatkowym

CZĘŚĆ 3

Wielostanowiskowy wysokociśnieniowy mineralizator mikrofalowy wraz

z wyposażeniem dodatkowym

CZĘŚĆ 4

Automatyczny system myjąco-dezynfekujący wraz z wyposażeniem dodatkowym.

tryb realizacji zamówienia

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o postępowaniu

opublikowane w:

  1. Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

  2. Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Po pod nr/ z dnia

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod nr 2017/S 142 – 293160

Wysłano dnia 24.07.2017 r.

Opublikowano dnia 27.07.2017 r.

Zmiana pod nr 2017/S 157-326185

Wysłano dnia 17.08.2017 r.

Opublikowano dnia 18.08.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod nr 2017/S 208 – 431745

Wysłano dnia 27.10.2017 r.

Opublikowano dnia 28.10.2017 r.

Treść ogłoszenia

Pobierz plik

Złożono ofert

4

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego

na realizację

zamówienia (netto)

Część 1 – 955 434,00 zł

Część 2 – 851 542,00 zł

Część 3 – 125 570,00 zł

Część 4 – 42 110,00 zł

  1. odrzucono:

  2. wykluczono:

Oferta nr 2 w części 3

 

Wybrano ofertę

 

Część 1, 2 oferta Perlan Technologies Sp. z o. o. Warszawa

Część 3 oferta ANALITYK Ewa Kowalczyk Warszawa

Część 4 oferta ALCHEM Grupa Sp. z o. o. Toruń

Zawarto umowę nr / data

Część 1, 2 – TB/444/ZP-141/2017 z dnia 02.10.2017 r.

Część 3 – TB/491/ZP-141/2017 z dnia 23.10.2017 r.

Część 4 – TB/443/ZP-141/2017 z dnia 02.10.2017 r.