Główna Zamówienia publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-5/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-5/2018

Nr i data postępowania

ZP-5/2018 z dnia 27.11.2017 r.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług sprzątania obiektów ITG KOMAG w latach 2018 – 2019

Tryb realizacji zamówienia

Zapytanie o cenę

Ogłoszenie o postępowaniu

opublikowane w:

  1. Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

  2. Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Po pod nr/ z dnia

 

---------------

---------------

Informacja o udzieleniu zamówienia

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

pod nr 500081545-N-2017 z dnia 28.12.2017 r.

 

Treść ogłoszenia


https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3e8c6466-d6e7-49df-b427-6551d85fceb6

Złożono ofert

5

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego

na realizację

zamówienia (netto)

405 000,00 zł na okres dwóch lat

  1. odrzucono:

  2. wykluczono:

0

0

 

Wybrano ofertę

 

SOGAMA – ECO Sp. z o.o.

44-117 Gliwice

ul. Kniejowa 2a

 

Cena wybranej oferty (netto)


411 840,00 zł na okres dwóch lat

Zawarto umowę nr / data

 

Umowa nr TB/663/ZP-5/2018 z dnia 20.12.2017 r.