Ogłoszenie o zamówieniu ZP-159/2021

Nr i data postępowania

ZP-159/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Tryb realizacji zamówienia

Tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot postępowania

Zakup wraz z dostawą mebli oraz wyposażenia laboratorium

Postępowanie ogłoszono

Platforma e-zamówienia

pod nr 2021/BZP 00131657/01 z dnia 30.07.2021 r.

Treść ogłoszenia Pobierz plik

Sposób uzyskania SWZ

Pobierz plik

Pobierz plik

Pytania/odpowiedzi dotyczące postępowania

-

Wprowadzone zmiany do SWZ

-

Możliwość składania ofert częściowych

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

Możliwość składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji (okres)

Część I – do 28 dni od podpisania umowy,

Część II – do 56 dni od podpisania umowy,

Część III – do 56 dni od podpisania umowy,

Część IV – do 28 dni od podpisania umowy,

Część V – do 56 dni od podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Opisane w SWZ

Wadium

Nie dotyczy

Kryteria oceny oferty i ich wagi

Opisane w SWZ

Sposób i termin składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu

 Do dnia 09.08.2021 do godz. 9:00

 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r.

o godzinie 9:30

Termin związania ofertą

do 09.09.2021 r.

Informacja o zawarciu umowy ramowej Nie dotyczy
Dynamiczny system zakupów Nie dotyczy
Zastosowanie aukcji elektronicznej Nie dotyczy
Osoby kontaktowe

- mgr Jerzy Salamon 

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt nr RPSL.08.03.02 – 24 – 0503/19