Główna Zamówienia publiczne Na sprzedaż

Zbycie składników majątkowych

 
1 Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń biurowych w Gliwicach przy ulicy Łużyckiej 16 oraz Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19A