Recenzenci 2018

W 2018 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

Lista recenzentów wymagana wytycznymi MNiSW, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011:

1. dr inż. Daniel Adamecki - Politechnika Śląska

2. prof. dr hab. inż. Michał Bodzek - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

3. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. P Śl - Politechnika Śląska

4. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK - Politechnika Krakowska

5. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr hab. inż. Sławomir Duda - Politechnika Śląska

7. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski - Politechnika Śląska

8. dr inż. hab. Andrzej Dymarek - Politechnika Śląska

9. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr inż. Wojciech Grzegorek - Politechnika Śląska

11. dr inż. Przemysław Grzesica - Politechnika Śląska

12. dr inż. Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska

13. prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż. Józef Markowicz - Politechnika Śląska

17. dr inż. Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski - Politechnika Śląska

20. prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

21. dr hab. inż. Tomasz Suponik - Politechnika Śląska

22. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

23. dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

24. dr inż. Zbigniew Szkudlarek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

26. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

27. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

28. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

29. dr hab. inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr, - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

30. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

31. dr inż. Marcel Żołnierz - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.