Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 12

Monografia nr 12

NAUKOWE PODSTAWY I PRAKTYCZNE ZASADY BUDOWY W POLSCE PODZIEMNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś

Gliwice 2012, s.1-221, il., bibliogr. 41 poz.
ISBN 978-83-60708-61-3

cena egz. 45,00 zł

 

Problematyka utylizacji odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza odpadów promieniotwórczych, należy do priorytetowych zadań w większości krajów wysoko uprzemysłowionych. Aktualnie jedynym prawnie dopuszczonym w Unii Europejskiej sposobem gospodarki odpadami promieniotwórczymi jest ich podziemne składowanie. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę struktur geologicznych na terenie Polski wskazując, w zgodzie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, strukturę skalną spełniającą wszelkie kryteria w odniesieniu do budowy podziemnego składowiska odpadów.

Wykazano, że istnieją realne szanse na budowę centralnego, podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych, w strukturze cechsztyńskiej soli LGOM. Składowisko to spełniać będzie warunki bezpieczeństwa ekologicznego i ekonomicznie uzasadnionej opłacalności przedsięwzięcia. W pracy zaprezentowano szeroki wachlarz rezultatów badań realizowanych na materiale skalnym pochodzącym ze złoża solnego LGOM. Na konkretnym przykładzie przeanalizowano stateczność struktury pod- ziemnego składowiska i dokonano jej oceny. Zaprezentowany sposób podejścia do zagadnienia wychodzi naprzeciw realizowanym planom Rządu w sprawie rozwoju polskiej energetyki jądrowej i zadań związanych z poszukiwaniem miejsca lokalizacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Polsce.