Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 11

Monografia nr 11

SYSTEM ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAWCZYCH.
PODSTAWOWE WYMAGANIA

Romana Zając

Gliwice 2012, s.1-125, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-60-6

cena egz. 40,00 zł

nowa atrakcyjna cena 20 zł

 

Opracowanie skierowane jest dla osób, pracujących w różnych laboratoriach badawczych, nie tylko usytuowanych w obrębie jednostek naukowych, ale także funkcjonujących samodzielnie, względnie będących integralnym elementem większego przedsiębiorstwa. W monografii zaprezentowano zasadnicze elementy systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:2009 oraz systemu zarządzania według PN-EN ISO IEC 17025:2005, budowanego w laboratorium badawczym. Przedstawiając różne modele systemu zarządzania w laboratorium badawczym zainteresowani mają możliwość wyboru odpowiedniego, właściwego dla organizacji i sytuacji, w której ona funkcjonuje.

W monografii dokonano klasyfikacji laboratoriów w zależności od kryteriów, takich jak status organizacyjno-prawny, przedmiot badań, status usługi. Omówiono najistotniejsze elementy systemu, ze szczególnym naciskiem na systemowe aspekty zarządzania dotyczące: struktury dokumentacji, zasad doskonalenia systemu, wyboru i walidacji metod badawczych. Z uwagi na obszar zagadnień oraz znaczne zróżnicowanie w poszczególnych dziedzinach badawczych, w monografii zwrócono uwagę jedynie na ogólne aspekty, dotyczące: spójności pomiarowej, niepewności pomiarowej, sygnalizując, że wymagają bardziej szczegółowego omówienia i odniesienia do specjalistycznej literatury. W opracowaniu przybliżono także pojęcie akredytacji laboratorium badawczego i podstaw prawnych oraz omówiono sam proces akredytacji laboratorium badawczego.