Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 3

Monografia nr 3

SYSTEM POWIETRZNO-WODNEGO ZRASZANIA ZEWNĘTRZNEGO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO 

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

cena egz. 35,00 zł

Monografia jest podsumowaniem realizacji projektu celowego nr 6 T12 2004C/06337 pt. System zewnętrznego zraszania kombajnu ścianowego zapewniający bezpieczną eksploatację w warunkach zagrożenia metanowego, oraz prac realizowanych w KOMAG-u związanych ze zraszaniem powietrzno-wodnym. Opracowanie obejmuje opis prac, które KOMAG podjął samodzielnie względnie z partnerami przemysłowymi. 

W pracy przedstawiono opis zagrożeń związany z podziemną eksploatacją pokładów węgla kamiennego metodą mechanicznego urabiania oraz sposoby ich ograniczania, a szczególnie sposobów ograniczania ryzyka wybuchu metanu i pyłu węglowego. Dokonano przeglądu wybranych technologii w zakresie zwalczania zapylenia uwzględniających między innymi: systemy zraszające, zraszanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz systemy zraszające wspomagające rozrzedzanie metanu

W monografii wykazano, że zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przodkach ścianowych może zostać osiągnięte poprzez zastosowanie dodatkowego zewnętrznego zraszania realizowanego z użyciem mieszaniny powietrzno-wodnej.

Zaproponowano zastosowanie podwójnego systemu zraszania: zewnętrznego i wewnętrznego. Koncepcja takiego systemu zraszania spełnia wymagania obowiązujących przepisów wymuszających wspomaganie zraszania wewnętrznego zraszaniem dodatkowym.

Przeprowadzone badania systemu zraszania powietrzno-wodnego; w tym badania modelowe, obejmujące komputerową symulację stref zraszania, badania modelu instalacji potwierdziły poprawność koncepcji, co zaowocowało wykonaniem egzemplarza doświadczalnego i przeprowadzeniem badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych.

Zgodnie z wynikami i wnioskami po badaniach eksploatacyjnych skorygowano rozwiązanie instalacji zraszającej kombajnu. Po korekcie rozwiązania nastąpił etap wdrożenia powietrzno-wodnej instalacji zraszającej, podczas którego dokonano oceny parametrów wdrażanej instalacji zraszającej, w aspekcie skuteczności ograniczenia zapylenia w ścianie, powstałego w wyniku eksploatacji kombajnu ścianowego KSW-460NE.

Wyniki badań potwierdziły, że powietrzno-wodna instalacja zraszająca zraszania zewnętrznego charakteryzuje się dużą niezawodnością działania i przyczyniła się do podwyższenia komfortu pracy załogi, ochrony ich zdrowia i podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji w ścianie.