Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 5

Monografia nr 5

Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania.

autorstwa Wiesława Czadera oraz Józefa Drewniaka

cena egz. 40,00 zł

Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejsze opracowanie poświęcone omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazujące na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Omówiono dokładnie proces obliczeń projektujących par kół zębatych walcowych o uzębieniu i zazębieniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. Proces ten został opracowany w oparciu o najnowszą literaturę oraz wymagania normy PN-ISO 6336-1,2,3:2000 wraz z normami zharmonizowanymi, w sposób algorytmiczny nadający się do komputerowego wspomagania projektowania.

Cały proces obliczeń projektujących, opisany w rozdziałach od drugiego do szóstego, przedstawiono w sposób algorytmiczny, czyli uporządkowany. Dzięki temu uporządkowaniu zamieszczone wzory nadają się do bezpośredniego wykorzystania, tj. do przeprowadzenia przykładowych obliczeń analitycznych oraz do opracowania pakietu programów inżynierskich komputerowo wspomagających projektowanie (Computer Aided Design - CAD) elementów zębatych.

Metodyka ta, oraz opracowany na jej podstawie pakiet programów inżynierskich, umożliwiają konstruktorowi dobranie optymalnej pary kół walcowych o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym ze względu na obciążenia ekstremalne i stosowane materiały.
Niniejsza monografia może służyć pomocą, zarówno studentom, jak i doświadczonym projektantom w projektowaniu przekładni zębatych.