Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 6

Monografia nr 6

(część I i II)

Własności i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów u urządzeń dla energetyki jądrowej

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz i Krzysztof Turczyński

cena egz. 35,00 zł

Monografia składa się z dwóch części
Część pierwsza w sposób ogólny wprowadza czytelnika w tematykę energetyki jądrowej oraz przedstawia ogólne zasady konstrukcji elektrowni jądrowych, jak również porusza kwestię materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wykonywania urządzeń i przewodów rurowych energobloków elektrowni jądrowych z reakcjami typu wodno-cieniowego (PWR) i wodno-wrzącego (BWR).

Określono przyczyny powodujące degradację materiałów i scharakteryzowano uszkodzenia, rożnego rodzaju elementów konstrukcyjnych, występujące w warunkach pracy reaktorów, przewodów rurowych, wytwornic pary, turbin parowych, turbogeneratorów, jak również urządzeń pomocniczych.

Druga część monografii poświecona została zasadom i sposobom wymiany oraz remontu elementów uszkodzonych. W opracowaniu wskazano na środki zaradcze, zmierzające do zapobiegania ich awariom po określonym okresie eksploatacji. Wskazano również środki techniczne służące do opracowania i zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i technologicznych mających na celu podwyższenia wytrzymałości na długotrwałe obciążenia w warunkach oddziaływania wysokich temperatur, agresywnego środowiska technologicznego, promieniowania neutronowego i innych czynników powodujących niszczenie materiałów. zaprezentowano również przyszłościowe materiały mogące mieć zastosowanie w technice jądrowej.