Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wykaz dotychczas wydanych pozycji

Monografia nr 8

Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Danuta Domańska
Gliwice 2010, s.1-38,  il., bibliogr. 25 poz.

cena egz. 30,00 zł

W ramach pracy podjęto próbę przestrzennego zamodelowania wlotów szybowych przy użyciu programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional.
W niniejszej pracy odniesiono się do wlotów na podszybia, które z uwagi na duże gabaryty, zaliczane są do wyrobisk komorowych. Ponieważ podobnie jak szyby są one wyrobiskami długotrwałymi, użytkowanymi przez cały okres eksploatacji danego poziomu kopalni, ich projektowanie, zarówno w odniesieniu do konstrukcji obudowy jak i technologii wykonania, odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Więcej: Monografia nr 8

 

Monografia nr 7

Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

egz. bezpłatny 

 

W monografii przedstawiono wyniki badań Panelu Tematycznego „Przemysłu maszynowego”, uzyskane w trakcie realizacji projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, wykonywanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przez konsorcjum złożone z: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator), Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz firm SMG/KRC Poland Media S.A..

Więcej: Monografia nr 7

   

Monografia nr 6

(część I i II)

Własności i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów u urządzeń dla energetyki jądrowej

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz i Krzysztof Turczyński

cena egz. 35,00 zł

Monografia składa się z dwóch części
Część pierwsza w sposób ogólny wprowadza czytelnika w tematykę energetyki jądrowej oraz przedstawia ogólne zasady konstrukcji elektrowni jądrowych, jak również porusza kwestię materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wykonywania urządzeń i przewodów rurowych energobloków elektrowni jądrowych z reakcjami typu wodno-cieniowego (PWR) i wodno-wrzącego (BWR).

Więcej: Monografia nr 6

   

Monografia nr 5

Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania.

autorstwa Wiesława Czadera oraz Józefa Drewniaka

cena egz. 40,00 zł

Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejsze opracowanie poświęcone omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazujące na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Omówiono dokładnie proces obliczeń projektujących par kół zębatych walcowych o uzębieniu i zazębieniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. Proces ten został opracowany w oparciu o najnowszą literaturę oraz wymagania normy PN-ISO 6336-1,2,3:2000 wraz z normami zharmonizowanymi, w sposób algorytmiczny nadający się do komputerowego wspomagania projektowania.

Więcej: Monografia nr 5

   

Monografia nr 4

Projektowanie elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Teoria i przykłady zastosowania

Wiesław Czader,  Józef Drewniak

Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejszą monografię poświęconą omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazującą na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. 

Więcej: Monografia nr 4

   

Strona 3 z 4