Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wykaz dotychczas wydanych pozycji

Monografia nr 3

SYSTEM POWIETRZNO-WODNEGO ZRASZANIA ZEWNĘTRZNEGO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO 

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

cena egz. 35,00 zł

Monografia jest podsumowaniem realizacji projektu celowego nr 6 T12 2004C/06337 pt. System zewnętrznego zraszania kombajnu ścianowego zapewniający bezpieczną eksploatację w warunkach zagrożenia metanowego, oraz prac realizowanych w KOMAG-u związanych ze zraszaniem powietrzno-wodnym. Opracowanie obejmuje opis prac, które KOMAG podjął samodzielnie względnie z partnerami przemysłowymi. 

Więcej: Monografia nr 3

 

Monografia nr 2

SYSTEM ZINTEGROWANEGO STEROWANIA UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ŚCIANA WYDOBYWCZA – PUNKT ZAŁADOWCZY

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono syntetycznie wyniki projektu, którego celem było ustalenie podstawowych zasad działania zintegrowanego systemu sterowania, opracowanie i przetestowanie algorytmów i procedur sterowania oraz oceny stanu technicznego podstawowych maszyn i urządzeń ścianowego systemu mechanizacyjnego, a także rozwój układów niezawodnej transmisji danych.

Więcej: Monografia nr 2

   

Monografia nr 1

SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJI PODSTAWOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk,  Antoni Kozieł

cena egz. 35,00 zł

Monografia stanowi syntetyczne opracowanie wyników projektu celowego foresight pod tytułem „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 1.4.5, w zakresie technologii i techniki mechanizacji robót eksploatacyjnych, przygotowawczych oraz systemów transportu.

 

Więcej: Monografia nr 1

   

Strona 4 z 4