Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2016

KOMTECH 2016

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

ISBN 978-83-60708-97-2

12,87 arkusza wydawniczego

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Aktualna sytuacja górnictwa węglowego w Polsce będąca wynikiem drastycznego spadku jego cen oraz polityka energetyczno-klimatyczna, w tym dekarbonizacja, to główne czynniki pewnego kryzysu tej branży. Słaba kondycja finansowa spółek węglowych bardzo negatywnie wpływa na tzw. zaplecze górnicze. Brak inwestycji w górnictwie stawia wiele przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w trudnej sytuacji. Restrukturyzacja polskiego górnictwa jest konieczna, zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości wyeliminujemy węgiel jako źródło surowca w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym.

Powyższe uwarunkowania utrudniają, ale nie likwidują prowadzonej działalności innowacyjnej. Świadczą o tym prezentowane w niniejszej monografii wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych. Są jednocześnie dowodem na ciągle aktywną postawę wielu środowisk w zakresie innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa. Należy podkreślić, że realizowane prace są odpowiedzią na potrzeby współczesnego górnictwa, czego przykładem jest tematyka geotermalnego ciepła kopalń, czy uciążliwości zapachowych. W pięciu rozdziałach monografii zawarto również przykłady nowych idei mechanizacji, z innowacyjnymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń, wyposażonych w nowoczesne systemy sterowania, monitoringu i diagnostyki, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, zwalczania zagrożeń i ochrony zdrowia pracowników. Opracowywano je z pomocą doskonalonych metod oceny wyrobów, wspomaganych badaniami w akredytowanych laboratoriach. Zachęcając do lektury niniejszej monografii wyrażamy nadzieję, że przedstawiona tematyka będzie stanowić istotny wkład w rozwój bezpiecznego górnictwa.

 

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

 

Gliwice, listopad 2016 r.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM

1. Nowa idea mechanizacji wykonywania pasów podsadzkowych...6

2. Techniczne aspekty zagospodarowania geotermicznego ciepła kopalń...18

Rozdział II

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA GÓRNICTWA

1. Wyniki badań stanowiskowych innowacyjnego systemu posuwu Flextrac...28

2. Nowe urządzenia zraszające...52

Rozdział III

NOWOCZESNE SYSTEMY STEROWANIA, MONITORINGU I DIAGNOSTYKI MASZYN I URZĄDZEŃ

1. Zdalne sterowanie kombajnem chodnikowym – aspekt praktyczny...63

2. Dyspozytornia Zakładu Górniczego Sobieski TAURON Wydobycie S.A. jako przykład nowoczesnych systemów i rozwiązań w zakresie monitorowania zagrożeń i procesu produkcyjnego...75

3. Koncepcja inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych...110

Rozdział IV

METODY OCENY MASZYN I URZĄDZEŃ

1. System oceny zgodności wyrobów jako jeden z podstawowych czynników zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania...126

2. Teoretyczne wyznaczenie dynamicznego współczynnika dla stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej przy udarowym obciążeniu...133

Rozdział V

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE, ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ ORAZ OCHRONA ZDROWIA

1. Eksploatacja układów transportowych – wdrażanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa...140

2. Wstrząsy górotworu i tąpania w latach 1981-2015...148

3. Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy szlifierza...157

4. Badania uciążliwości zapachowych...170