Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2017

KOMTECH 2017

Praca zbiorowa
INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ 
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4
Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię pt.: „Innowacyjne, Bezpieczne oraz Efektywne Techniki i Technologie dla Górnictwa – Bezpieczeństwo-Efektywność - Niezawodność”.  Zawarto w niej wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Powyższa działalność prowadzona jest w warunkach drastycznego spadku inwestycji w górnictwie i w związku z powyższym, w coraz trudniejszej sytuacji zaplecza tej branży. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, w których zła sytuacja ekonomiczna nie sprzyja podejmowaniu ryzyka w realizacji nowych projektów. Górnictwo zapewnia jednak bezpieczeństwo energetyczne kraju i potencjał produkcyjny powinien być bezwzględnie utrzymany i doskonalony. Zakres tematyczny monografii obejmuje zagadnienia technik i technologii górniczych, układów hydrauliki oraz transportu pionowego. W szczególności przedstawiono rozwiązania techniczne: obudowy skrzyżowania ściana-chodnik, przewozu ludzi przenośnikami taśmowymi, ładowarki kołowej, układów zasilania i napędu hydraulicznego, platformy kontenerowej, zbrojenia szybów, skipów górniczych, wciągarek oraz badań lin stalowych. Autorzy monografii serdecznie dziękują wszystkim recenzentom za wnikliwą i rzetelną ocenę publikowanych prac oraz wyrażają nadzieję, że przykłady opracowanych innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa znajdą praktyczne zastosowanie, przyczyniając się do wzmocnienia potencjału bezpiecznego górnictwa.

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich
dr inż. Antoni Kozieł
Redaktorzy naukowi monografii

 

Gliwice, wrzesień 2017 r.

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

TECHNOLOGIE I TECHNIKI GÓRNICZE

1. Koncepcja konstrukcyjna czerpaka ładowarki kołowej do pracy w niskich wyrobiskach 6

 

Rozdział II

TRANSPORT PIONOWY

1. Mobilna platforma kontenerowa – innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego 23

2. Górniczy wyciąg szybowy szybu 2.1 Zakładu Górniczego LW „Bogdanka” S.A. 30

3. Analiza możliwości przebudowy szybu Paderewski w Kopalni Soli „Wieliczka” bez wykorzystania górniczego wyciągu szybowego 50

4. Doświadczenia poznawcze wynikające z diagnostycznych badań naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów górniczych 58

5. Zagadnienie obliczania zmęczeniowej trwałości projektowej cięgieł nośnych skipu górniczego 75

6. Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowych 96

7. Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowego 108

8. Nieniszczące badania magnetyczne lin stalowych 117

9. Charakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa 125

10. Kryteria odkładania lin wciągarek głównych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego w świetle ich badań wytrzymałościowych 135

11. Kontrola obciążeń lin górniczego wyciągu wielolinowego z bębnem odciskowym 143

12. Badanie obciążeń lin w górniczych wyciągach wielolinowych z bębnami odciskowymi 157

 

Rozdział III

PROJEKTOWANIE ORAZ BADANIA ELEMENTÓW I UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

1. O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym 177

2. Projekt układu hydraulicznego z rekuperacją energii 187

3. Nowa koncepcja zasilacza hydraulicznego z regulacją według zasady stałego ciśnienia 202

4. Ocena konstrukcji i analiza uszkodzeń w prototypowych wysokociśnieniowych pompach zębatych poddanych testom niszczącym 213

5. Badania wytrzymałości węzłów konstrukcyjnych ze stali specjalnych 226

 

INDEKS AUTORÓW 241