Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMTECH 2014

Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa

Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność

 

ISBN 978-83-60708-83-5

 

Monografia pt. „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa – Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność KOMTECH 2014” stanowi kompendium wiedzy o najnowszych osiągnięciach, które przedstawiono w siedmiu spójnie połączonych tematycznie rozdziałach:

 1. Efektywna optymalizacja procesów produkcji w górnictwie podziemnym.

 2. Innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń dla górnictwa.

 3. Nowoczesne systemy komputerowe wspomagające procesy projektowania
  i eksploatacji maszyn górniczych.

 4. Nowoczesne systemy sterowania, monitoringu i diagnostyki maszyn
  i urządzeń dla górnictwa.

 5. Zagrożenia techniczne – wymagania, identyfikacja oraz ocena.

 6. Rozwiązania techniczne i organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

 7. Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów.

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Więcej: KOMTECH 2014

 

KOMEKO 2014

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

SBN 978-83-60708-80-4

21,80 arkusza wydawniczego

Możliwość zakupu w formie elektronicznej - cena CD 40 zł

 

Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9, który odbył się w 2013 roku w Warszawie wskazał na problem energetyki opartej na węglu. Przeciwnicy stosowania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego wskazują na odnawialne źródła energii, które mają powstrzymać zachodzące zmiany klimatu naszego globu. Niewątpliwie wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską stawiają barierę dla górnictwa węgla. Proponowane są rozwiązania, których zrealizowanie może zająć dziesięciolecia, nie dając pewności ich skuteczności technologicznej i ekonomicznej. Unia odwraca się od węgla nie dając realnej alternatywy.

 

Więcej: KOMEKO 2014

   

KOMTECH 2013

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

ISBN 978-83-60708-78-1

26,27 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię z cyklu KOMTECH pt. ”Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo–Efektywność – Niezawodność”, stanowiącą zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów, obejmującą wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Więcej: KOMTECH 2013

   

CYLINDER 2013


Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych

ISBN 978-83-60708-72-9

32,55 arkusza wydawniczego

 

Opracowanie to dotyczy problemów związanych z projektowaniem, badaniami oraz wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru układów hydraulicznych. Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń wymaga stałego zwiększania trwałości i niezawodności  układów hydraulicznych, wprowadzania nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, ograniczania zużycia elementów hydraulicznych, modernizacji elementów i układów hydraulicznych, zwiększania żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej oraz doskonalenia konstrukcji instalacji hydraulicznych.

Więcej: CYLINDER 2013

   

TRANSPORT SZYBOWY 2013

ISBN 978-83-60708-73-6

24,20 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W pięciu rozdziałach zaprezentowano metody projektowania, modelowania i badań maszyn oraz elementów górniczych wyciągów szybowych, zastosowane układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia z wdrożeń nowych rozwiązań oraz modernizacji systemów transportu szybowego.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2013

   

Strona 3 z 7