Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMTECH 2013

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

ISBN 978-83-60708-78-1

26,27 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię z cyklu KOMTECH pt. ”Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo–Efektywność – Niezawodność”, stanowiącą zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów, obejmującą wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Więcej: KOMTECH 2013

 

CYLINDER 2013


Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych

ISBN 978-83-60708-72-9

32,55 arkusza wydawniczego

 

Opracowanie to dotyczy problemów związanych z projektowaniem, badaniami oraz wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru układów hydraulicznych. Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń wymaga stałego zwiększania trwałości i niezawodności  układów hydraulicznych, wprowadzania nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, ograniczania zużycia elementów hydraulicznych, modernizacji elementów i układów hydraulicznych, zwiększania żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej oraz doskonalenia konstrukcji instalacji hydraulicznych.

Więcej: CYLINDER 2013

   

TRANSPORT SZYBOWY 2013

ISBN 978-83-60708-73-6

24,20 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W pięciu rozdziałach zaprezentowano metody projektowania, modelowania i badań maszyn oraz elementów górniczych wyciągów szybowych, zastosowane układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia z wdrożeń nowych rozwiązań oraz modernizacji systemów transportu szybowego.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2013

   

KOMEKO 2013

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność

ISBN 978-83-60708-71-2

20,57 arkusza wydawniczego

brak w sprzedaży

 

 

Ochrona środowiska staje się szczególnie istotnym zagadnieniem w każdej działalności przemysłowej i gospodarczej. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa wymaga zatem ciągłego poszerzania jego wiedzy na temat zagrożeń oraz wprowadzania zmian zapobiegających jego degradacji. Dotyczy to w szczególności tak bardzo ważnej gałęzi działalności gospodarczej jaką jest przemysł wydobywczy, w której działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska nie mogą ograniczać się jedynie do egzekwowania prawa lub deklaracji w zakresie podejmowania kosztownych działań, zagrażających funkcjonowaniu branży.

Więcej: KOMEKO 2013

   

KOMTECH 2012

KOMTECH 2012 INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

brak w sprzedaży

Niniejsza monografia pt: „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa – Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność” stanowi kompendium wiedzy o najnowszych, innowacyjnych osiągnięciach jednostek naukowych i przemysłowych oraz jednostek nadzoru górniczego.

Więcej: KOMTECH 2012

   

Strona 3 z 6