Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMEKO 2012

KOMEKO 2012 Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych
Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność

brak w sprzedaży

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w pięciu rozdziałach problematyka monografii obejmuje metody i technologie stosowane w gospodarce odpadami, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych, technologie i automatyzację obiegów wodno-mułowych, wytwarzanie i wykorzystanie paliw alternatywnych oraz metody monitorowania i zapobiegania zagrożeniom w środowisku. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane są w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności rozwiązań.

Więcej: KOMEKO 2012

 

KOMTECH 2011

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

cena egz. 125,00zł

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W czterech rozdziałach omówiono problematykę współczesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń.

Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ tych czynników na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i wreszcie problematykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji.

Więcej: KOMTECH 2011

   

TRANSPORT SZYBOWY 2011

brak w sprzedaży

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W siedmiu rozdziałach zaprezentowano prognozę rozwoju górniczych wyciągów szybowych, nowoczesne techniki i technologie związane z prowadzeniem maszyn wyciągowych w szybach, metody projektowania i modernizacji maszyn oraz urządzeń wyciągowych uwzględniające układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemów transportu szybowego.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2011

   

CYLINDER 2011

Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie I Eksploatacja Układów Hydraulicznych

brak w sprzedaży

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą projektowaniu, badaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych.

W kontekście postępującej globalizacji produkcji innowacja oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technicznego jest pod- stawowym elementem wzrostu gospodarczego.

Jedną z gałęzi polskiej gospodarki będącej na czele procesu innowacji jest przemysł maszynowy, w tym obejmujący obszar wytwarzania układów hydraulicznych. Sprzyjają temu kompetencje pracowników, wydajność i kultura pracy, a także stabilne otoczenie polityczno-gospodarcze.

Więcej: CYLINDER 2011

   

KOMEKO 2011

Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

brak w sprzedaży

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce monografię, która stanowi podsumowanie realizacji prac naukowych, badawczych i technicznych z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych. Jest ona wynikiem ścisłej koordynacji badań teoretycznych i doświadczalnych, realizowanych przez duże zespoły naukowo-badawcze, złożone ze specjalistów o różnych specjalnościach oraz badań przemysłowych i prac wdrożeniowych z udziałem przedstawicieli producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń do przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w sześciu rozdziałach tematyka uwzględnia aspekty bezpieczeństwa, jakości i efektywności technologii przeróbki oraz relacje człowiek – maszyna – środowisko.

Więcej: KOMEKO 2011

   

Strona 4 z 6