Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

KOMEKO 2011

Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

brak w sprzedaży

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce monografię, która stanowi podsumowanie realizacji prac naukowych, badawczych i technicznych z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych. Jest ona wynikiem ścisłej koordynacji badań teoretycznych i doświadczalnych, realizowanych przez duże zespoły naukowo-badawcze, złożone ze specjalistów o różnych specjalnościach oraz badań przemysłowych i prac wdrożeniowych z udziałem przedstawicieli producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń do przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w sześciu rozdziałach tematyka uwzględnia aspekty bezpieczeństwa, jakości i efektywności technologii przeróbki oraz relacje człowiek – maszyna – środowisko.

Więcej: KOMEKO 2011

 

KOMTECH 2010

ImageInnowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

brak w sprzedaży

Perspektywy rozwoju górnictwa i obserwowane ożywienie inwestycyjne na rynkach międzynarodowych związane są z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, zwłaszcza w krajach rozwijających się dynamicznie, takich jak Indie i Chiny.

Więcej: KOMTECH 2010

   

CYLINDER 2010

ImageBADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

cena egz. 170,00 zł

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą badaniu, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Taki tytuł i zakres tematyczny nosi Jubileuszowa dwudziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod tradycyjną nazwą CYLINDER 2010. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jest ona organizowana w ramach obchodów 60-rocznicy powstania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Więcej: CYLINDER 2010

   

KOMEKO 2010

ImagePALIWA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO

Innowacyjne Techniki i Technologie

brak w sprzedaży

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentowania Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z zakresu zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, rekultywacji terenów poprzemysłowych, gospodarki odpadami, wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy

 

Więcej: KOMEKO 2010

   

KOMTECH 2009

ImageInnowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa

CZŁOWIEK – MASZYNA – ŚRODOWISKO

brak w sprzedaży

Realizacja polityki Państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym wymaga ciągłego podejmowania działań w obszarze profilaktyki i zwalczania zagrożeń, miedzy innymi poprzez tworzenie innowacyjnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie technik i technologii.

Więcej: KOMTECH 2009

   

Strona 5 z 7