Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

Seria wydawnicza KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH

KOMAG w ramach serii wydawniczej pt „„KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH” wydaje monografie, które powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizowanych przez KOMAG konferencji naukowych.

TRANSPORT SZYBOWY 2009

Image

brak w sprzedaży

 Przedstawiamy Państwu monografię poświeconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami  bezpieczeństwa.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2009

 

CYLINDER 2009

ImageBADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

cena egz. 127,00 zł

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą układom hydraulicznym i pneumatycznym, w aspekcie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez konstruowanie, badania, wytwarzanie, eksploatację, aż po utylizację.

Więcej: CYLINDER 2009

   

KOMEKO 2009

ImageInnowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Gliwice 2009, s.1-247,  il., bibliogr.

brak w sprzedaży

Przedstawiamy Państwu kolejną monografię z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska systemów przeróbczych surowców mineralnych, co jest szczególnie ważne w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Więcej: KOMEKO 2009

   

KOMTECH 2008

Image Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa

Rozwój technologiczny przemysłu wydobywczego jest w znacznym stopniu uzależniony od strategii Państwa w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej. Należy zaznaczyć, że prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej przewidują dynamiczny wzrost roli węgla co najmniej do 2030 roku.

Więcej: KOMTECH 2008

   

Cylinder 2008

ImageBADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

cena egz. 95,00 zł

Monografia obejmuje informacje na temat badań, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych. Układy hydrauliczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Trudno dzisiaj byłoby znaleźć przemysł, który produkując maszyny i urządzenia, nie stosowałby w nich hydraulicznych układów napędowych i sterujących. Projektując, konstruując i wytwarzając układy hydrauliczne korzysta się z ogromnej liczby komponentów wytwarzanych przez specjalistyczne firmy. Układy hydrauliczne są stosowane m.in. w przemyśle stoczniowym, lotniczym i na szeroką skalę w maszynach i urządzeniach górniczych. Innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych wymagają integracji wielu dyscyplin nauki i techniki, jak elektronika, informatyka czy tzw. inteligentne materiały.


W trzydziestu rozdziałach monografii przedstawiono wyniki prac badawczych wielu ośrodków naukowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że monografia zawiera również przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych. Dotyczy to pomp, silników, wciągarek, maszyn i pojazdów z hydrostatycznymi układami napędowymi, obudów ścianowych, wozów wiertniczych, hamulców magnetoreologicznych i regulatorów.

Redaktorzy monografii serdecznie dziękują jej Współautorom, wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie ona stanowić kompendium wiedzy na temat kierunku rozwoju układów hydraulicznych.

   

Więcej artykułów…

Strona 6 z 7