Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 3 - BRAK W SPRZEDAŻY

monografia nr 3 - BRAK W SPRZEDAŻY

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem

Kalukiewicz A., Szyguła M.

Gliwice 2004 s. 1‑138

cena egz. 35,00 zł

Opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej przedstawiono znane konstrukcje zmechanizowanych obudów skrzyżowania, w tym kilka z bardzo dużym udziałem autorów...,

..., zarówno w koncepcji struktury obudowy, jak i w fazie wdrożenia do stosowania. W drugiej części przedstawiono metodykę i przebieg badań przewidywanych obciążeń obudowy skrzyżowania wykonanych w dwóch różnych chodnikach nadścianowych, w warunkach rzeczywistych. Część trzecią poświęcono analizie struktur przestrzenno‑podpornościowych rozwiązań zmechanizowanych obudów skrzyżowania stosowanych w górnictwie polskim i za granicą oraz obudów skrzyżowania, które nie doczekały się wdrożenia. W części czwartej przedstawiono metodykę badań stanowiskowych obudów skrzyżowania dostosowanych do łukowego profilu chodnika oraz przebieg i wyniki badań obudowy KSK‑18/37‑Pz. Wyciągnięto wnioski z tych badań. W części piątej przedstawiono algorytm komputerowej analizy podpornościowej obudowy KSK‑18/37‑Pz oraz przebieg i wyniki badań wirtualnych modelu komputerowego tej obudowy, które zrealizowano z wykorzystaniem metody elementów skończonych MES. Wyciągnięto wnioski z tych badań. Część szósta poświęcona jest badaniom obserwacyjnym obudowy KSK‑18/37‑Pz podczas pracy na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem w warunkach rzeczywistych. Przedstawiono analizę przyczyn występujących awarii oraz wnioski dotyczące struktury obudowy, płynące z jej obserwacji w miejscu pracy. We wnioskach końcowych przedstawiono wytyczne konstrukcyjne dla uniwersalnej zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem.   Streszczenie autorskie.