Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 1 - BRAK W SPRZEDAŻY

monografia nr 1 - BRAK W SPRZEDAŻY

Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi

Prostański D., Jonak J.

Gliwice 2003 s. 1‑106

Przedstawiono rozszerzony model urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi. Do identyfikacji modelu wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.

Cechą nowości opracowanego modelu było uwzględnienie w nim większej liczby wielkości wejściowych, tj. właściwości skrawanego materiału skalnego oraz uwzględnienie w modelu większej liczby rodzajów skał, niż uwzględniono to w dotychczasowych modelach opracowanych z wykorzystaniem analizy statystycznej. Z wykorzystaniem modelu "neuronowego" zweryfikowano optymalne parametry, z jakimi powinien przebiegać proces urabiania z uwagi na wartości sił obciążających nóż oraz jednostkową energię urabiania. W zakończeniu pracy przedstawiono propozycje dalszych kierunków badań ze szczególnym uwzględnieniem obrotów noża i aspektów zużycia. Praca skierowana jest do biur konstrukcyjnych i ośrodków badawczo‑rozwojowych zajmujących się projektowaniem głowic urabiających wyposażonych w stożkowe noże obrotowe. Ponadto może być przydatna dla studentów i kadry naukowo‑dydaktycznej Wydziałów Górniczych i Mechanicznych Szkół Wyższych, zajmujących się zagadnieniem urabiania skał głowicami wielonarzędziowymi.   Streszczenie autorskie.