Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 10

monografia nr 10

Podziemne składowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Gliwice 2005 s. 1‑72, il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

Podziemne składowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych składowisk wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych składowisk, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka. W opracowaniu przedstawiono istotę i zasady podziemnego składowania. Dokonując odpadów, przeanalizowano światowe rozwiązania podziemnych składowisk, wskazując ekologiczną przewagę nad powierzchniowym deponowaniem odpadów. Osobny rozdziała poświęcono składowaniu odpadów promieniotwórczych we wnętrzu Ziemi, gdzie naczelną zasadą jest ich skuteczne izolowanie od biosfery przez bardzo długi okres czasu. Streszczenie autorskie

 

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji