Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 38

Monografia nr 38

SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY OPERATORA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

Gliwice 2012, s.1-132, il., bibliogr. 103 poz.

cena egz. 35,00 zł

Drążenie wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, jest jednym z podstawowych rodzajów robót w górnictwie podziemnym, umożliwiającym udostępnianie złoża do eksploatacji. Obecnie w polskim górnictwie ponad 92% wyrobisk korytarzowych wykonywanych jest metodą skrawania z zastosowaniem kombajnów chodnikowych. W pracy przedstawiono propozycję systemu doradczego, możliwego do zaimplementowania w kombajnie chodnikowym, wspomagającego operatora w doborze najbardziej korzystnych parametrów roboczych maszyny, do lokalnych warunków urabiania.

Mając na uwadze dotychczasowy stan wiedzy, stan dzisiejszej techniki oraz aktualne trendy w badaniach nad nowymi rozwiązaniami systemów sterowania kombajnami chodnikowymi, zaproponowano dwa warianty systemu doradczego. Wariant pierwszy został przewidziany do zastosowania w aktualnie stosowanych kombajnach wysięgnikowych z ręcznym sterowaniem głowicą urabiającą. Jego zadaniem jest ułatwienie operatorom kombajnów, wyboru najkorzystniejszego zestawu parametrów roboczych, zapewniającego efektywne wykorzystanie w danych warunkach górniczo-geologicznych, mocy układu napędowego głowicy urabiającej kombajnu. W wariancie drugim, z uwagi na zarysowujące się tendencje w budowie automatycznych, adaptacyjnych systemów sterowania procesem urabiania, zaproponowano rozmyty system doboru parametrów, który może być zabudowany na wejściu automatycznego układu sterowania procesem urabiania.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji